لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر پاکستاني دو تندرو را درمنطقۀ قبايلي  وزيرستان شمالي به قتل رساندند


مقامات پاکستاني ميگويند که قواي آ ن کشور دو تندرو مسلح را که به يک نقطۀ تفتيش نظامي در مناطق قبايلي وزير ستان شمالي حمله کرده بودند، به قتل رساندند.

مقامات مي گويند آن دو تندرو امروز يک شنبه در شهرک سپين وام بسوي يک نقطۀ تفتيش امنيتي گلوله باري کردند. آنها علاوه نمودند که عساکر پاکستاني گلوله باري متقابل نموده و آن افراد را که گمان ميرود افراد قبايلي محلي پاکستاني بودند، کشتند.

پاکستان مي گويد که قواي آن کشور پنج مليشۀ مظنون قبايلي را در آن منطقه امروز توقيف کردند و بيش از ده بم دستي آنها را ضبط کردند.

اسلام آباد در حدود ۸۰ هزار از قوايش را در مناطق قبايلي همسرحد با افغانستان تعبيه کرده تا جنگجويان القاعده وطالب و افراد قبايلي را که از آن دو گروه تندرو حمايت ميکنند، تعقيب يا دستگيرکرده ويا به قتل برسانند.


XS
SM
MD
LG