لینک های دسترسی

رئيس جمهور امريکا و رهبران اروپا کنفرانس سران را مثمر خواندند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و رهبران ارشد اتحاديۀ اروپائي اختلاف شان را اذعان کردند ولي کنفرانس سران امروزي را در ويانا مثمر خواندند.

ولفگانگ شويسل، صدراعظم اتريش که کشورش رياست دوره اي اتحاديۀ اروپائي را بعهده دارد گفت مذاکرات، عراق، بلند پروازي هاي ذروي ايران، بالقان، انرژي و يک سلسله موضوعات اقتصادي را احتوا کرد.

جورج بش، رئيس جمهور از رهبران اتحاديۀ اروپائي بخاطر همکاري در اعمار ديموکراسي در مناطقي چون بالقان، ستايش کرد.

او اذعان کرد که اروپائيان در مورد توقيف دهشت افگنان در پايگاۀ بحريۀ ايالات متحده در گوانتانموي کيوبا نگراني هايي داشتند و اشاره کرد که مايل است آن تاسيسات را مسدود کند. او گفت بعضي از بيش از ۴۶۰ زنداني شايد بکشورهاي مربوطۀ شان فرستاده شود. اما او سايرين را قاتلين سفاک خوانده گفت مربوط به محکمۀ عالي ايالات متحده است تا در مورد طريق محاکمۀ آنها تصميم بگيرد.

هوزي مانويل بروسو، رئيس کميسيون اروپائي از توافق ايالات متحده مبني بر آغاز مذاکرات بسويۀ عالي روي تغيرات در وضع جوي، ستايش کرد. او همچنان اظهار اطمينان کرد که اختلافات ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي روي تجارت جهاني هنوز زير کار است، باوجود اينکه چندين بار ضرب الاجل آن سپري گرديده است.

XS
SM
MD
LG