لینک های دسترسی

قواي ائتلاف در افغانستان مناطق جنوبي افغانستان را با کشتن ده ها تندرو پاک ساخته است


مقامات قواي فغان و ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان مي گويند در جريان عمليات تعداد بيشمار جنگجويان و تندروان کشته شده اند.

در بيانيۀ که امروز شنبه از جانب قواي ائتلاف در افغانستان نشرشد،آمده که در جريان جنگ شديد چندساعته درمناطق جداگانه با قواي تحت رهبري امريکا در قندهار وارزگان ،حد اقل ۶۵ تند رو کشته شده اند.

مامورين روز جمعه در قندهار گفتند که ۲۵ تندرو کشته شدند. بيانيه همچنان گفت که بعضي جنگجويان از افراد ملکي بحيث سپر استفاده کرده و خود به قراي نزديک فرار کرده اند.

در ارزگان بگفتۀ مامورين نظامي تا ۴۰ تندرو وقتي کشته شدند که قواي ائتلاف در برابر يک حملۀ شورشيان مقابله نمودند.

در يک در گيري ديگر قواي ائتلاف گفت که در جريان جنگهاي بسيار شديد در ولايت ارزگان ۴۱ تندرو کشته شده اند .

بيش از ده هزار تن قواي افغان وائتلاف در بزرگترين عمليات عليۀ تندروان شامل اند که هدف آن پاکسازي مناطق جنوبي افغانستان از وجود تندروان ميباشد. اين عمليات بيحث يکي از بزرگترين تهاجمات از سال ۲۰۰۱ بدين سو يعني سقوط طالبان از قدرت خوانده شده است .

حد اقل ۱۰۰ مليشه از آغاز عمليات در اوايل ماه جاري بدين سو کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG