لینک های دسترسی

Breaking News

ببرهاي تامل بخاطر قتل راجيڤ گاندهي پوزش طلبيدند


يک رهبر ارشد ببرهاي تامل بخاطر قتل سال ۱۹۹۱ راجيڤ گاندهي صدراعظم سابق هند توسط يک بم گزاري انتحاري تامل، از هند پوزش طلبيده است.

انتون بالاسينگهام رئيس هيئت ببرهاي تامل آنرا يک تراژيدي تاريخي خوانده و مراتب تاسف عميق خود را بخاطر آن ابراز داشت. او طي مصاحبه اي با تلويزيون خبري هند از حکومت و مردم هند خواستار شد تا بزرگواري نموده و گذشته را فراموش کنند.

ببرهاي تامل بزودي بعد از قتل گاندهي گفتند که او را بعنوان احتجاج عليۀ مداخلۀ هند در جنگ داخلي سري لانکا بقتل رسانيدند.

تبصره هاي بالاسينگهم شديدترين ابراز تاسف شورشيان تابحال بوده است.

راجيڤ گاندهي وقتي کشته شد که در جنوب هند براي انتخاب مجدد مشغول مبارزات انتخاباتي بود. او توسط يک بم گزار انتحاري زن کشته شد که يک کمربند مواد منفجره بکمر بسته بود و خم شده بود تا بعنوان احترام پاي راجيڤ گاندهي را لمس کند.


XS
SM
MD
LG