لینک های دسترسی

ايران متوقعيست که مذاکره با اتحاديۀ اروپا دربارۀ پروگرام ذروي اش  صورت خواهد گرفت


حکومت ايران ميگويد توقع دارد که حاويير سولانا رئيس اداره مشي خارجي اتحاديۀ اروپا بزودي براي انجام مذاکرات روي منازعۀ پروگرام ذروي ايران به تهران مسافرت کند .

علي لاريجاني رئيس هيات مذاکره کنندۀ ايراني گفت مامورين ايراني محمولۀ مشوقهاي بين المللي را تحت مطالعه قرار داده اند که هدف آن متقاعد ساختن ايران جهت توقف فعاليتهاي حساس ذروي ميباشد.

لاري جاني گفت ايران بزودي ممکنه درمورد پيشنهاد پنج عضو دايمي شوراي امنيت و جرمني پاسخ خواهد داد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران گفته است ، حکومت وي تا اواسط ماه آگست درمورد اين پيشنهاد پاسخ ارائه خواهد کرد.

اما فرانک والتر ستاينماير وزير خارجۀ جرمني امروز دوشنبه به آژانس رويترز گفت او شک دارد که کشور هاي غربي براي دريافت يک جواب اينقدر زمان طولاني انتظار کشند.


XS
SM
MD
LG