لینک های دسترسی

بمباردمان قواي ائتلاف به تعقيب  قتل دوعسکر برتانوي در افغانستان


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده بعد از آن در جنوب افغانستان بمبارمان کردند که در يک حمله شورشيان دو عسکر برتانوي و ترجمان شان کشته شدند .

در جنگ شب هنگام درولسوالي سنگين ولايت هلمند ،چهار عسکر ائتلاف نيز مجروح شدند .

مامورين ولايتي ميگويند قواي افغاني پنچ طالب جنگجو را درعين ولسوالي بروز شنبه بقتل رسانيدند .

هنوز روشن نشده که شورشيان طالب در جنگ بر پايگاه برتانوي ها سهم داشتند يا خير .

بريتانيا بيش از سه هزار عسکر در افغانستان داشته و در عمليات هجوم به کوهستانات عليه شورشيان طالب سهم دارند .

از هنگاميکه رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ از قدرت خلع شدند اين بزگرتين حمله ضد طالبان است که در افغانستان براه افتاده است .

زياده از ده هزار عسکر قواي ائتلاف و عساکر افغان در اين حمله که در ماه مي شروع شده سهم گرفته اند .

XS
SM
MD
LG