لینک های دسترسی

Breaking News

بمباردمان قواي ائتلاف به تعقيب  قتل دوعسکر برتانوي در افغانستان


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده بعد از آن در جنوب افغانستان بمبارمان کردند که در يک حمله شورشيان دو عسکر برتانوي و ترجمان شان کشته شدند .

در جنگ شب هنگام درولسوالي سنگين ولايت هلمند ،چهار عسکر ائتلاف نيز مجروح شدند .

مامورين ولايتي ميگويند قواي افغاني پنچ طالب جنگجو را درعين ولسوالي بروز شنبه بقتل رسانيدند .

هنوز روشن نشده که شورشيان طالب در جنگ بر پايگاه برتانوي ها سهم داشتند يا خير .

بريتانيا بيش از سه هزار عسکر در افغانستان داشته و در عمليات هجوم به کوهستانات عليه شورشيان طالب سهم دارند .

از هنگاميکه رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ از قدرت خلع شدند اين بزگرتين حمله ضد طالبان است که در افغانستان براه افتاده است .

زياده از ده هزار عسکر قواي ائتلاف و عساکر افغان در اين حمله که در ماه مي شروع شده سهم گرفته اند .

XS
SM
MD
LG