لینک های دسترسی

Breaking News

مالکي: حکومت عراق در جهت ختم جنگ هاي فرقوي کار ميکند


نوري المالکي، صدراعظم عراق ميگويد حکومت وحدت او براي حل و فصل مشکل فرقوي و خلع سلاح مليشياي مسؤل خشونت، کار ميکند.

آقاي مالکي امروز قبل از ملاقات با توني بلير صدراعظم برتانيه با راديوي برتانيه در لندن صحبت ميکرد. او بروز سه شنبه به واشنگتن مسافرت ميکند تا با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ملاقات کند.

رهبر عراق همچنان يک گزارش تازۀ ملل متحد را تائيد کرد که حاکي بود در ماه هاي مي و جون بطور اوسط تقريباً ۱۰۰ نفر ملکي در هر روز در عراق کشته شدند.

در بغداد، مقامات محاکمۀ صدام حسين ديکتاتور سابق آن کشور را از سر گرفتند، ولي متهم عمده در محکمه حضور نداشت. صدام که براي بيش از دو هفته دست باعتصاب غذائي زده، در شفاخانه بستر است و از طريق تيوب برايش غذا داده ميشود.

رئيس محکمه از وکلاي مدافع بخاطر مقاطعه با جلسۀ امروزي انتقاد کرده و بيانات نهائي را براي روز چهارشنبه قرار گذاشت.

XS
SM
MD
LG