لینک های دسترسی

ايران ، افغانستان و تاجکستان  ارتباطات  نزديکتر را در بين هم قايم ميسازند


رهبران ايران ، افغانستان و تاجکستان توافقاتي را جهت مبارزه عليه دهشت افگني و تقويه ارتباطات اقتصادي بين سه کشور امضا کردند .

در جلسه روز چهار شنبه درپايتخت تاجکستان ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران همچنان بر موضوعات امنيت در منطقه ، با روساي جمهور افغانستان و تاجکستان مذاکره کرد .

قبل برآن احمدي نژاد يک تونل تمويل شده ذريعه ايران به طول ۵ کيلومتر را ، که شمال و جنوب تاجکستان را بهم وصل ميسازد ، افتتاح کرد .

ايران حدود ۳۰ ميلون دالر را صرف تمويل اين پروژه نمود ه و انتظار مي رود موافقات جديدي را با تاجکستان در زمينه تا بنا هاي اقتصادي ، حمل و نقل و پروژه هاي توليد انرجي امضا کند .

قبل از مسافرت به جانب دوشنبه احمدي نژاد جهت تحکيم ارتباطات ايران با منطقه ازترکمنستان بازديد نمود .

XS
SM
MD
LG