لینک های دسترسی

در حملات اسرائيل بر غزه ۱۴ فلسطيني کشته شدند


مامورين طبي فلسطيني ميگويند که امروز در جريان تصادمات بين تندروان فلسطيني و قواي اسرائيل در باريکۀ غزه حد اقل۱۴ نفر، بشمول يک طفل کشته شدند.

شاهدان عيني ميگويند مقتولين همچنان شامل شش تن از افراد مسلح گروۀ حاکمۀ حماس و يک عضو جهاد اسلامي ميباشد. آنها در يک جنگ قبل از سپيده دم به تعقيب سوقيات عساکر اسرائيلي بحمايت تانک و بلدوزرها بشمال غزه کشته شدند.

ده ها نفر، بشمول يک فلسطيني و يک ژورناليست جاپاني در حملات هوائي مجروح شدند.

اسرائيل ميگويد هدف حملات هوائي تندروان بودند.

در تهاجم اسرائيل بر غزه که به تعقيب اختطاف يک عسکر اسرائيلي توسط تندروان فلسطيني در يک حمله از فراز سرحد بتاريخ ۲۵ جون رخ داد، بيش از ۱۰۰ فلسطيني کشته شده اند.


XS
SM
MD
LG