لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت  بيش از ۳۴۰ تن در هند از  گرماي  مونسوني آنکشور


مامورين هندي ميگويند دست کم هشت تن ديگر در واقعات مربوط به باران در غرب هند مرده اند که با اين واقعات تعداد د مجموعي تلفقات هندي ها از گرماي مونسوني هند به بيش از ۳۴۳ نفررسيده است .

مقامات در ايالت گجرات ميگويند آنها اينک زياده از ۲۵ هزار از مردمان مسکون در ساحات کم ارتفاع را بدنبال بارانهاي سيلابي در حصص وسيع و بلند رفتن سطح آب دريا ها به اندازه بلندتر از سرحد خطر بايد تخليه کنند .

مامو رين ميگويند آژير هاي خطر دردهات واقع در امتداد درياي نارمادا به صدا آمده است .

بسياري ازافراد ذريعه رعد وبرق و فروپاشيدن منازل و لغزش گل جان شانرا ازدست داده اند . بارانهاي مونمسوني هرسال بين ماه هاي جون و سپتامبر در هند دست ميدهد و باعث رنج پريشان حالي ميليبون ها هندي و همچنان زيان وخسارات سنگين براي اقتصاد متکي بر زراعت هند مي گردد.

XS
SM
MD
LG