لینک های دسترسی

هلاکت  بيش از ۳۴۰ تن در هند از  گرماي  مونسوني آنکشور


مامورين هندي ميگويند دست کم هشت تن ديگر در واقعات مربوط به باران در غرب هند مرده اند که با اين واقعات تعداد د مجموعي تلفقات هندي ها از گرماي مونسوني هند به بيش از ۳۴۳ نفررسيده است .

مقامات در ايالت گجرات ميگويند آنها اينک زياده از ۲۵ هزار از مردمان مسکون در ساحات کم ارتفاع را بدنبال بارانهاي سيلابي در حصص وسيع و بلند رفتن سطح آب دريا ها به اندازه بلندتر از سرحد خطر بايد تخليه کنند .

مامو رين ميگويند آژير هاي خطر دردهات واقع در امتداد درياي نارمادا به صدا آمده است .

بسياري ازافراد ذريعه رعد وبرق و فروپاشيدن منازل و لغزش گل جان شانرا ازدست داده اند . بارانهاي مونمسوني هرسال بين ماه هاي جون و سپتامبر در هند دست ميدهد و باعث رنج پريشان حالي ميليبون ها هندي و همچنان زيان وخسارات سنگين براي اقتصاد متکي بر زراعت هند مي گردد.

XS
SM
MD
LG