لینک های دسترسی

جنگ  درسيري لانکا و قتل تعداد زياد شورشسيان و عساکر حکومتي 


قواي نظامي سري لانکا ميگويد امروز شنبه جنگ شديد باشورشيان تاميل باعث کشته شدن حدود ۱۷۵ نفرشده است .

قواي نظامي سري لانکا تخمين مي کند که تا ۱۵۰ شورشي هنگامي کشته شدند که ببرهاي تاميلي بر خطوط اوليه عساکر سري لانکائي حمله کردند . مامورين ميگويند ۲۷ تن از افراد مسلکي اردوي سريلانکا نيز کشته و حدود هشتاد تن زخمي شده اند .

مامورين ميگويند شورشيان ببر هاي تاميل اوايل امروز شنبه بر يک پايگاه کليدي بحري آن کشور با فشار زياد حمله کردند تا شبه جزيره شمالي جفنا را دوباره اشغال کنند .

يک ويب سايت طرفدار شورشيان ميگويد شورشيان با آتش توپخانه بر( ترين کومالي) که مواد و مهمات را براي ۴۰ هزار عسکر سري لانکا فراهم ميسازد ، حمله کردند.

يک سخنگوسي نظامي سري لانکا ميگويد در ساير جاه هاي شبه جزيره جفنا نيز جنگ جريان دارد.

XS
SM
MD
LG