لینک های دسترسی

سينيورا از ايالات متحده تقاضا کرد تا در بازسازي کشورش کمک کند.


صدراعظم لبنان از ايالات متحده تقاضا ميکند تا در قسمت کمک در بازسازي کشورش بعد از يک ماه جنگ بين اسرائيل و چريک هاي حزب الله، اقدامات بيشتري کند. فؤاد سينيورا امروز همچنان از ايالات متحده خواستار شد تا بر اسرائيل فشار وارد کند که به انسداد راه هاي هوائي و بحري لبنان خاتمه داده و بر ساير کشورها فشار وارد نمايد کمک مالي و سياسي شان را افزايش دهند.

اسرائيل گفته است اين انسداد را تا وقتي ادامه خواهد داد که قواي حافظ صلح در جنوب لبنان و ميدان هوائي بين المللي بيروت مستقر گردند. وليد معلم، وزير خارجۀ سوريه در هلسنکي به وزير خارجۀ فنلند گفت اگر قواي حافظ صلح در سرحد سوريه و لبنان مستقر شوند، سوريه سرحد خود را مسدودو خواهد کرد. در عين زمان، يک ماين اسرائيل امروز در جنوب لبنان يک عسکر اسرائيلي را کشت.

در يک واقعۀ ديگر، سه عسکر لبناني وقتي کشته شدند که ميخواستند يک مرمي منفجر ناشدۀ زمان جنگ را خنثي سازند. در يک انکشاف ديگر، سازمان عفو بين المللي از اسرائيل بخاطر آنچه حملات عمدي بر اهالي در لبنان ميخواند، انتقاد نموده است. اسرائيل اين اتهام را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG