لینک های دسترسی

Breaking News

ارسال ۲۰۰ عسکر فرانسوي به لبنان


فرانسه ميگويد دو هزار عسکر در نيروي بين المللي حافظ صلح در لبنان تعبيه مينمايد. ژاک شيراک در يک خطابه در تلويزيون سرتاسري گفت فرانسه ۱۶۰۰ عسکر اضافي به لبنان ميفرستد که با اين تعداد رقم مجموعي عساکر فرانسوي در لبنان به دوهزار نفر ميرسد.

فرانسه بعد از تعهد هفتۀ گذشته آنکشور مبني بر اعزام فقظ دوصد عسکراضافي به لبنان مورد انتقاد شديد قرار گرفت. فرانسه هم اکنون دو صد عسکر در نيروي ناظر ملل متحد در لبنان دارد. آقاي شيراک گفت فرانسه در مورد نقش دخالت آنکشور در لبنان توضيحات دريافت داشته است.

وي گفت اسراييل و لبنان تعهد نموده اند که محافظين صلح بين المللي قادر خواهند بود تا ماموريت شانرا انجام دهند. فيصله نامۀ شوراي امنيت ملل متحد در مورد ختم جنگهاي يکماهه بين اسراييل و حزب الله تقاضاي تعبيۀ تا پانزده هزار عسکردر نيروي ملل متحد در لبنان را مينمايد.

تزيپي ليڤين وزير امور خارجۀ اسراييل در روم گفت فيصله نامۀ آتش بس بايد بزودي و بطور مکمل اجرا گردد. تعداد کمي از کشور تاکنون سهم گيري شانرا درين نيرو اعلام نموده اند.

XS
SM
MD
LG