لینک های دسترسی

کمک حدود هفت هزار عسکر اتحاديه اروپا به لبنان


مقامات اتحاديهٌ اروپايي مي گويند، اعضاي آن اتحاديه در حدود هفت هزار عسکر را براي قواي توسعه يافتهٌ حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان تعهد نموده اند.

کوفي انان سرمنشي ملل متحد امروز جمعه گفت، از فرانسه خواسته تا اين قوا را تا ماه فبروري سال ۲۰۰۷ رهبري نمايد، و بعداً ايتاليه مسؤليت آنرا به عهده خواهد گرفت.

رومانو پرودي صدراعظم ايتاليه ميگويد، عساکرآن کشور تا روز سه شنبه هفتۀ آينده عازم لبنان خواهند شد. قرار است کابينۀ ايتاليه روز دوشنبه تشکيل جلسه دهد تا تعبيۀ عساکر را تصويب نمايد.

وزراي خارجۀ اتحاديۀ اروپا امروز در بروکسل ملاقات نمودند تا موضوع قواي ملل متحد را مورد بحث قرار دهند. آقاي انان گفت عساکر اروپايي هستۀ قواي تعبيه شده در لبنان را تشکيل خواهد داد.

او گفت چندين کشور مسلمان نيزارسال عساکر را پيشنهاد کرده اند. اسرائيل ميگويد مخالف سهمگيري عساکر کشور هايي ميباشد که روابطي با اسرائيل ندارند.

يک فيصله نامه ملل متحد در مورد ختم جنگ بين اسرائيل و جنگجويان حزب الله، تقاضاي پانزده هزار عسکر قواي حافظ صلح را نموده است.

ولي ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه گفت، قواي حافظ صلح به پانزده هزار عسکر ضرورت ندارد. وي گفت اين رقم بسيار زياد است.

XS
SM
MD
LG