لینک های دسترسی

ارسال نماينده خاص رئيس جمهور بش به سودان


قرار است رئيس جمهور بش يک نماينده ارشد به سودان بفرستد تا حکومت آنکشور را به پذيرش استقرارمحافظين صلح ملل متحد در منطقۀ دارفور متقاعد بسازد. جنداي فريزر معاون وزارت امور خارجۀ ايالات متحده در امور افريقا ميگويد وي امروز جمعه به سودان سفرمينمايد.

خانم فريزر گفت وي حامل نامه يي از رئيس جمهور بش ميباشد که در آن بر ضرورت اقدام عاجل براي ختم خشونت در دارفور تأکيد شده است. وي گفت مطمئن است که سودان بالاخره با ورود عساکر ملل متحد به آنکشور موافقه خواهد نمود. باآنهم خان فريزر گفت ملل متحد در نظر ندارد خلاف خواست حکومت سودان اقدام نمايد.

حزب برسر اقتدار سودان روز چهارشنبه مسودۀ يک فيصله نامۀ شوراي امنيت ملل متحد را جهت جايگزيني نيروي اتحادي افريقايي در دارفور رد نمود. سودان گفته که حضور قواي ملل متحد تخطي از حق حاکميت آنکشورميباشد.

XS
SM
MD
LG