لینک های دسترسی

انفجار بم های تعبیه شده در موتر پنج تن را در پاکستان مجروح ساخت


پوليس در جنوب غرب پاکستان ميگويد که انفجار دوبم باعث جراحات خفيف حد اقل پنج نفر در ولايت بلوچستان گرديده است. پوليس ميگويد که انفجارات در کمتر از ۱۵ دقيقه بعد از يک ديگر در شهر کويته ، مرکز ولايت پر آشوب صورت گرفت.

انها ميگويند که انفجار شديد بم اول تعبيه شده در موتر چندين موتر را ويران نموده و شيشه هاي پنجره هاي دفاتر نزديک را شکست. پوليس ميگويد که شدت بم دومي کمتر بوده و در عين منطقه منفجر گرديد. هيچ کسي تا کنون ادعاي مسووليت نکرده است.

مسووليت چنين انفجارات اکثرا بدوش مردان قبائلي بلوچ انداخته ميشود که براي بدست اوردن خودمختاري بيشتر دست به تشدد ميزنند. شورشيان قبائلي همچنان ميخواهند که پول بيشتري براي منابع طبيعي ولايت شان بدست آورند که عوايد ان در بين ولايات ديگر پاکستان تقسيم ميشود.

XS
SM
MD
LG