لینک های دسترسی

انان مطمئن است که براي لبنان عسکر فراهم ميکند.


کوفي انان، سرمنشي ملل متحد ميگويد مطمئن است يک قواي حافظ صلح ۱۵ هزار نفري را برزودي در لبنان مستقر سازد تا از آتش بس بين اسرائيل و حزب الله نظارت کند.

آقاي انان امروز در بروکسل با وزراي خارجۀ کشورهاي عضو اتحاديۀ اروپائي ملاقات ميکند. او قبل از جلسه گفت متيقن است که تعداد لازم عساکر را فراهم خواهد نمود.

ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه امروز گفت که قواي حافظ صلح به ۱۵ هزار عسکر ضرورت ندارد. او اين رقم را بيش از اندازه خواند.

بروز پنجشنبه، فرانسه تعداد عساکر خود را به ۲۰۰۰ نفر بلند برد. امروز يک واحد تقريباً ۱۵۰ نفري عساکر فرانسه به لبنان مواصلت کرد.

ايتاليه تا سه هزار عسکر عرضه نموده است. توقع ميرود چندين کشور ديگر اروپائي، بشمول پولند و هسپانيه نيز ارسال عساکر شان را تعهد نمايند.

هنوز هم موضوع قومانداني اين عساکر حل و فصل نشده است. فرانسه ميخواهد رهبري قوا را بدست گيرد ولي ايتاليه نيز خواستار آن است. مامورين ايتاليا طي مصاحباتي که در روزنامه ها منتشر شده، يک قومانداني مشترک را پيشنهاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG