لینک های دسترسی

عساکر پاکستاني جسد بگتي را يافتند.


مقامات نظامي پاکستان ميگويند عساکر جسد نواب اکبر بگتي، رهبر مليت پرست متواري بلوچ را يافتند.

او بروز شنبه در انفجاري هلاک شد که مغارۀ مخفيگاۀ او را در ولايت لوچستان پاکستان تخريب نمود.

مرگ او در جريان يک عمليات نظامي باعث ناآرامي هاي وسيع گرديد.

مقامات نظامي که از کار در داخل مغاره نظارت ميکنند ميگويند عساکر جسد او را در زير سنگ و خاک يافتند. آنها ميگويند کشيدن جسد او روزها را در بر خواهد گرفت.

فاميل بگتي از حکومت خواسته است تا جسد او را براي تدفين مناسب مسترد کند.

احتجاجات ناشي از مرگ بگتي ديروز در ولايت سند ادامه داشت. پوليس ميگويد مظاهره کنندگان اعتصاب را تعميل کرده، شاهراۀ عمده بين کويته و کراچي را مسدود نمودند.

پوليس در روزهاي اخير ۷۰۰ مظاهره چي را توقيف کرد.

XS
SM
MD
LG