لینک های دسترسی

سويدن ميگويد کشورهاي کمک دهنده بيش از ۹۰۰ مليون دالر کمک عاجل براي لبنان وعده داده اند.


مقامات سويدني ميگويند کشورهاي کمک دهنده که در ستاکهولم تشکيل جلسه داده اند بيش از ۹۰۰ مليون دالر را براي کمک عاحل بمنظور بازسازي لبنان جنگ زده، تعهد کرده اند.

فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان در آغاز از کمک دهندگان بين المللي خواستار نيم مليارد دالر معاونت مالي عاجل شده بود.

آقاي سينيورا گفت دست آوردهاي ۱۵ سال انکشاف مجدد بعد از جنگ داخلي در جنگ بين اسرائيل و حزب الله از بين رفت.

کنفرانس امروزي در خلال نگراني هاي روزافزون کشورهاي غربي براه افتاده که پرداخت پول نقد توسط حزب الله بمردمي که خانه هاي شان در جنگ تخريب شده، آن جنبش چريکي را تقويه ميکند.

اما آقاي سينيورا تعهد کرد که وجوهي را که او خواهان است توسط حزب الله توزيع نخواهد شد.

او گفت جنگ که در ماۀ جاري خاتمه يافت براي کشورش مليارد ها دالر خساره وارد کرد که شامل از دست رفتن عايد ناشي از سياحت، زراعت و صنعت ميباشد.

XS
SM
MD
LG