لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن دو صد طالب و چهار کانادائي درافغانستان


قواي ناتو در افغانستان مي گويند در جريان دو روز عمليات عمدهُ نظامي در جنوب افغانستان در حدود ۲۰۰ جنگجوي طالب را به قتل رسانده اند.

کانادا تائيد نموده است که چهار تن از عساکر آنکشور در قواي ناتو در جريان عمليات (دبد ميدوسه)، که صبح روز شنبه آغاز گرديد، کشته شده است.

هدف اين عمليات بيرون راندن شورشيان از منطقهٌ پنجوائي ولايت قندهار ميباشد. قواي به رهبري ناتو مي گويد پوليس اضافه تر از هشتاد جنگجوي طالب را دستگير نموده و ديده شده که يکصدو هشتاد تن ديگر آن منطقه را ترک گفته اند.

يک طيارهٌ اکتشافي برتانوي که جهت کمک عمليات نظامي در پرواز بود، به روز شنبه سقوط نموده و تمام چهارده سرنشين آن که کارمندان نظامي برتانوي بودند، تلف گرديدند. مقامات برتانوي مي گويند علت سقوط عارضه تخنيکي بوده ، نه فير دشمن.

XS
SM
MD
LG