لینک های دسترسی

Breaking News

امضاي يک موافقتنامه بين حکومت پاکستان وشورشيان قبايلي


تندروان طرفدارطالبان درپاکستان با حکومت آن کشور بموافقه رسيدند که حملاتشان را هم در پاکستان وهم در امتداد سرحد با افغانستان پايان بخشند. مامورين محلي در منطقه ميگويند نمايندگان حکومت و تندروان اين موافقه را روز سه شنبه در ميران شاه، شهرک عمده در منطقۀ خود مختار وزيرستان شمالي امضا کردند.

عساکر پاکستان و قواي پاراشوتي پاکستان با تندروان اسلامي در منطقۀ قبايلي مصروف جنگ بوده اند، جايي که حکومت مرکزي پاکستان قدرت وصلاحيت کنترول آنرا ندارد. طالبان وتندروان القاعده از آنسوي سرحد در افغانستان از اين محل بحيث پناهگاهشان استفاده ميکنند وهمچنان وسيعاً گمان برده ميشود که اسامه بن لادن رهبرالقاعده نيز در مناطق سرحدي بين افغانستان وپاکستان مخفي شده باشد.

صْدها عسکر پاکستاني و تندروان در جريان پنج سال گذشته در اين منطقه کشته شده اند. خبر اين موافقه در حالي نشر ميشود که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان براي آغاز يک سفر به افغانستان آمادگي ميگيرد که سعي دارد روابط کشيده بين دوکشور را بعد از الزامات کابل مبني بر اينکه تندروان حملات ماوراي سرحد را از مقر شان در پاکستان به افغانستان عملي مينمايند، ترميم نمايد. اسلام آباد اين الزامات را رد ميکند.

XS
SM
MD
LG