لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ ملل متحد محاکمۀ موسيقي دان رواندائي را آغاز کرد.


امروز محاکمۀ يک موسيقي دان مشهور رواندائي بخاطر ادعاي استفاده از موسيقي اش جهت کمک در تحريک نسل کشي سال ۱۹۹۴ آغاز گرديد.

سيمون بيکندي در شش قضيۀ نسل کشي که توسط محکمۀ جنائي بين المللي ارائه شده، اظهار بيگناهي کرد.

رئيس مدعي العمومان امروز بقضات گفت بيکندي با نوشتن تصنيف هائي که قبيلۀ هوتو را تشويق کرد قبيلۀ توتسي را بکشد، عمداً در نسل کشي کمک کرد.

مدعي العمومان گفتند بيکندي قبل از تسليمي تصنيف ها بيک راديوي خصوصي جهت نشر تبليغات ضد توتسي، روي آن با جوڤينال هب ياري مانا، رئيس جمهور سابق رواندا، مشوره ميکرد.

بيکندي که ۵۲ سال دارد در سال ۲۰۰۱ در هالند دستگير شد.

افراطيون هوتو تخمين ۸۰۰ هزار توتسي و هوتوهاي اعتدالي را در جريان سه ماه نسل کشي در سال ۱۹۹۴ بقتل رسانيدند.

اين محکمه که مقر آن در تانزانياست ۲۶مظنون را گنهگار خوانده و چهار تن ديگر را برائت داد.

XS
SM
MD
LG