لینک های دسترسی

مشرف شايعات کودتا عليۀ او را بباد تمسخر گرفت.


پرويز مشرف، حکمرواي نظامي پاکستان شايعات کودتا عليۀ او را در جريان سفرش بايالات متحده بباد تمسخر گرفته ميگويد کشورش ازان جمهوريت هايي نيست که توسط بيگانگان اداره شود.

اين شايعات بروز يکشنبه وقتي آغاز يافت که جريان برق در سراسر کشور قطع گرديد. اعلام اين موضوع که جنرال مشرف بدون اطلاع قبلي براي معاينات صحي رفته، اين بلاتکليفي را تشديد نمود.

در اسلام آباد، مقامات نظامي پاکستان شايعات کودتا را رد کرده گفتند قطع جريان برق از ناحيۀ اعمال خراب کارانه نبود.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان جهت اشتراک در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد و مذاکره با جورج بش، رئيس جمهور در ايالات متحده است. تلويزيون خصوصي جيو مشرف را نشان داد که در نيويارک بخبرنگاران گفت شايعات برانداختن او از قدرت بي مفهوم است.

اين جنرال ۶۳ ساله بروز شنبه در ايالت تکساس تحت معاينات قلبي قرار گرفت و در ختم معاينات اعلام شد که او سالم است.

جنرال مشرف خودش توسط يک کودتاي بدون خونريزي بقدرت رسيده بود.
XS
SM
MD
LG