لینک های دسترسی

شورشيان مظنون بر يک موضع تفتيش در کشمير هند حمله کردند.


پوليس در کشمير هند ميگويد از اثر حملۀ تندروان جدائي طلب بر يک موضع تفتيش پوليس در سري نگر حد اقل پنج فرد پوليس مجروح شد.

پوليس ميگويد درين حمله که شورشيان مظنون امروز بر موضع پوليس بم دستي پرتاب کردند، دو نفر از اهالي نيز مجروح گرديدند.

در يک انکشاف ديگر شاهدان عيني در سرينگر ميگويند پوليس هند بمنظور پراگنده ساختن صد ها احتجاج کننده عليۀ اعدام مجوزۀ يک مرد کشميري بخاطر پلان گزاري حملۀ سال ۲۰۰۱ بر پارلمان هند، گاز اشک آور شليک کرد.

احتجاج کنندگان در سراسر شهر تايرها را سوزانيده و بر پوليس سنگ پرتاب ميکردند و شعار ميدادند که محمد افضل بيگناه است. حد اقل ۱۷ نفر مجروح شده اند.

بروز سه شنبه يک محکمه در دهلي جديد بعد ازانکه او را گنهگار خواند، ۲۰ اکتوبر را تاريخ اعدامش تعيين نمود. دران حمله ۱۴ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG