لینک های دسترسی

يکي از اقارب قاضي محاکمۀ صدام حسين بضرب گلوله کشته شد.


مقامات عراقي ميگويند افراد مسلح يکي از اقارب نزديک قاضي جديد محاکمۀ صدام حسين رهبر سابق عراق را که به نسل کشي متهم است، بضرب گلوله بقتل رسانيده اند.

کاظم عبدالحسين و پسرش کرار در بغداد در داخل موتر شان بودند که افراد مسلح دست بگلوله باري زدند. در مورد وضع صحي پسرش گزارش هاي ضد و نقيضي بدست ميرسد.

هنوز واضح نشده که آيا اين دو نفر بخاطر ارتباط فاميلي شان با قاضي محمد اورَيبي الخليفه هدف قرار گرفته اند يانه. حکومت عراق قاضي اصلي را بخاطري در ماۀ جاري تبديل کرد که گفته بود صدام ديکتاتور نبود.

در عين زمان، افراد مسلح دو فرد پوليس را در منطقۀ دورۀ بغداد بقتل رسانيدند.

و قواي امنيتي عراق عملياتي را عليۀ شورشيان در شهر بعقوبه، واقع در ۶۰ کيلومتري شمال شرق بغداد آغاز کردند. مقامات ميگويند آنها ۶۰ مظنون را توقيف کردند.

XS
SM
MD
LG