لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان تامل سري لانکا دومين حملۀ انتحاري را عليۀ ملاحان براه انداختند.


شورشيان مظنون تامل بيک بندر در شهر گالي در جنوب سري لانکا نفوذ کرده و طي يک حملۀ انتحاري سه قايق را منفجر ساختند.

مقامات امنيتي ميگويند شورشيان در لباس ماهي گيران در داخل پنج قايق به بندر داخل شدند. درين حمله حد اقل سه نفر، بشمول يک ملاح کشته و چندين تن ديگر مجروح شدند.

مقامات نظامي گفتند همۀ شورشيان کشته شدند ولي تعداد شان را تائيد کرده نتوانست. يک صفحۀ انترنت طرفدار شورشيان گفت در قايق هاي انتحاري ۱۵ شورشي سوار بودند.

پوليس و شاهدان عيني ميگويند به تعقيب حمله در بندر، دسته هاي مردم کوشش کردند بر دکان هاي تامل ها حمله کنند. مقامات بمنظور جلوگيري از حملات بيشتر در گالي قيود نامحدود بر گشت و گزار را بر اقليت هاي تامل وضع کرده اند.

بروز دوشنبه، يک حملۀ انتحاري توسط شورشيان تامل در حدود ۱۰۰ ملاح را در شمال سري لانکا بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG