لینک های دسترسی

Breaking News

هيئت شورشيان تامل جهت اشتراک در مذاکرات صلح سري لانکا بسوي ژنيو حرکت کردند.


هيئت شورشيان تامل در مذاکرات صلح، سنگر مستحکم شان را در شمال ترک کرده و روانۀ ژنيو هستند تا در مذاکرات صلح با حکومت شرکت کنند.

يک هيئت چهار نفري تحت رياست S. P. Thamilselvan اس پي تامل سلڤان، رهبر جناح سياسي شورشيان شهر کلينوچي تحت کنترول شورشيان را بقصد ميدان هوائي بين المللي کولمبو ترک کرد. اين گروه توسط هليکوپتري که قواي نظامي سري لانکا فراهم کرده بود، همراه با سفير ناروي در سري لانکا، ميانجي صلح، سفر کردند.

مذاکرات ژنيو، که اولين مذاکرات از ماۀ فبروري باينطرف ميباشد، در هفتۀ جاري آغاز خواهد شد. اما اميدواري براي يک توافق دوامدار صلح را افزايش جنگ طي سه ماۀ گذشته کاهش داده است.

XS
SM
MD
LG