لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات آلماني ۲۰ عسکر را با رابطه به مسخ جمجمه ها تحت تحقيق قرار داده است.


مقامات آلماني ميگويند آنها ۲۰ عسکر را با رابطه به مسخ جمجمه هاي انسان ها توسط عساکري که در افغانستان خدمت کرده اند، تحت تحقيق قرار داده اند.

يک سخنگوي وزارت دفاع ميگويد هيچ يک ازين ۲۰ نفر صاحب منصب نيستند و چندين تن ازانها خدمت عسکري را ترک کرده اند.

بيلد، پرتيراژترين روزنامۀ آلماني بروز چهارشنبه با چاپ عکس هايي که باعث اين تحقيقات شد کشور را تکان داد. روزنامه گفت اين عکس ها در سال ۲۰۰۳ گرفته شده بود. ساير وسايل نشراتي عکس هاي بيشتري چاپ کرده گفتند که يک سال بعدتر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG