لینک های دسترسی

Breaking News

طبق گزارش ايران از غور مجدد اجتمالي در علائق با ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد هشدار ميدهد.


طبق گزارش، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي هشدار ميدهد که اگر شوراي امنيت ملل متحد مسودۀ اروپائي قطعنامۀ تعزيرات عليۀ ايران را تصويب نمايد، ارتباط خود را با ادارۀ مراقبت ذروي ملل متحد تحت غور مجدد قرار خواهد داد.

آژانس خبرگزاري روسيه ميگويد علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي اين تبصره در مورد ادارۀ بين المللي انرژي ذروي را امروز در ماسکو بعمل آورد.

لاريجاني در پايتخت روسيه با سرگي لڤروڤ، وزير خارجۀ آن کشور ملاقات کرد تا در مورد پروگرام ذروي ايران مذاکره نمايد. از قول لاريجاني گفته شده که موضوعات همکاري هاي بين المللي و منطقوي را مورد بحث قرار دادند و مذاکرات روي پروگرام ذروي ادامه خواهد يافت.

روسيه در مسودۀ قطعنامۀ اروپائي در شوراي امينت، تغيرات عمده اي را پيشنهاد کرده که شامل از بين بردن همۀ اشارات به دستگاۀ ذروي بوشهر ايران ميباشد. ماسکو در قسمت اعمار آن دستگاه کمک ميکند.

اين مسوده پيشنهاد ميکند که بر ايران بخاطر امتناع آن کشور از پيروي از ضرب الاجل تاريخ ۳۱ آگست بارابطه بمتوقف ساختن غني سازي يورانيم، تعزيرات وضع گردد.

مسوده آن دستگاۀ توليد برق را از تعزيرات مستثني ساخته ولي نه تحويل دهي مواد سوخت به آن دستگاه را. مقامات روسيه ميگويند اين دستگاه نبايد به نگراني ها روي پروگرام ذروي ايران ارتباط داده شود.

XS
SM
MD
LG