لینک های دسترسی

قواي بحري سري لانکا بر کشتي شورشيان حمله کرده حد اقل پنج نفر را کشت.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد بحريۀ آن کشور بر يک کشتي تدارکاتي ببرهاي تامل در شمال آن کشور حمله کرده، حد اقل پنج سرنشين آنرا کشته است.

مقامات بحريه ميگويند کشتي ببرهاي تامل به تعقيب تبادلات آتش با قايق هاي بحريه منفجر گرديده و عاقبت غرق شد.

همچنان در شمال، شورشيان تامل امروز چهار عسکر را در دو انفجار کشتند.

يک نطاق قواي نظامي ميگويد شورشيان يک آلۀ منفجرۀ خودساخت را منفجر ساخته و سه عسکر را کشتند.

در يک واقعۀ جداگانه يک عسکر از اثر انفجار يک ماين در شبۀ جزيرۀ شمالي جفنا، کشته شد.

شورشيان تامل تا بحال در زمينه تبصره نکرده اند.

در سال جاري در جنگ هاي بين شورشيان و قواي حکومتي در حدود سه هزار عسکر، افراد ملکي و شورشيان کشته شده اند. از وقت آغاز جنگ در سال ۱۹۸۳ باينطرف که شورشيان مبارزات شان را براي يک موطن جداگانه آغاز کردند، ده ها هزار نفر ديگر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG