لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات در کشمير هند ۲۷ نفر را مجروح ساخت.


از اثر دو انفجار جداگانه در کشمير هند، حد اقل ۲۷ نفر مجروح شدند.

در حملۀ اول از اثر يک انفجار مهيب در نزديک يک کمپ تربيوي نظامي در سري نگر، مرکز تابستاني کشمير چندين نفر ملکي مجروح شدند.

شاهدان عيني ميگويند قبل ازان از اثر انفجار يک بم کنار جاده حد اقل چهار عسکر هندي زخمي شدند. کسي ادعاي مسؤليت نکرده است.

گروه هاي شورشي از سال ۱۹۸۹ باينطرف براي استقلال از هند و يا الحاق آن به پاکستان ميجنگند.

اين انفجار چند ساعت بعد ازان رخ داد که دپلومات هاي ارشد هند و پاکستان مذاکرات صلح را در دهلي جديد از سر گرفتند.

XS
SM
MD
LG