لینک های دسترسی

Breaking News

حماس ميگويد حکومت جديد فلسطين اسرائيل را برسميت نخواهد شناخت.


حماس، گروۀ حاکمۀ تندرو فلسطيني ميگويد يک حکومت جديد وحدت، اسرائيل را برسميت نخواهد شناخت و راۀ حل دو دولت در منازعۀ شرق ميانه را قبول نخواهد کرد.

يک سخنگوي حماس ميگويد آن گروه تا وقتي اسرائيل را برسميت نخواهد شناخت که عساکر اسرائيلي به اشغال اراضي فلسطينيان ادمه بدهد.

تبصره هاي او در حالي بعمل آمد که مذاکرات بين گروه هاي رقيب فتح و حماس بمنظور ايجاد يک حکومت وحدت فلسطيني امروز در غزه ادامه دارد. دو جناح اميدوارند که يک حکومت جديد بتواند بتحريم کمک بين المللي که از وقت بقدرت رسيدن حماس در ماۀ مارچ ادامه داشت خاتمه بدهد.

ايالات متحده، اتحاديۀ اروپائي و اسرائيل ميگويند اين حکومت بايد اسرائيل را برسميت بشناسد، از خشونت منصرف گردد و از موافقتنامه هاي گذشته پيروي کند.

XS
SM
MD
LG