لینک های دسترسی

Breaking News

هند در مورد منظوري موافقتنامۀ ذروي توسط مجلس سناي امريکا محتاط است.


هند بطور محتاطانه اي از منظوري موافقتنامۀ ذروي بين هند و ايالات متحده توسط مجلس سناي امريکا استقبال کرده ميگويد منتظر تصويب نقل نهائي توسط کانگرس در ماۀ آينده ميباشد.

من موهن سنگه صدراعظم هند ميگويد راۀ درازي پيشروست تا اين موافقتنامه به واقعيت مبدل شود. اما او گفت جورج بش، رئيس جمهور بوي اطمينان داده که حکومت ايالات متحده با وي همکاري خواهد کرد تا نتيجۀ نهائي با تعهد اصلي توافق داشته باشد.

صدراعظم هند گفت نقلي را که مجلس سنا تصويب کرده يک کمي از نقل مجلس نمايندگان تفاوت دارد و او اميدوار است که در رفع اختلافات بين دو نقل نگراني هند مد نظر گرفته شود.

مجلس سناي تحت کنترول جمهوريخواهان با رد چندين تعديل که بر دهلي جديد قيود اضافي وضع مينمود، اين توافق را منظور کرد.

جورج بش، رئيس جمهور گفت اين اقدام مجلس سنا مشارکت استراتژيک بين ايالات متحده و هند را تقويه ميکند.
XS
SM
MD
LG