لینک های دسترسی

Breaking News

مرکل: در نظر نيست که عساکر آلماني را به جنوب افغانستان منتقل ساخت.


انگلا مرکل، صدراعظم آلمان ميگويد در نظر نيست که عساکر آلماني را از شمال افغانستان به منطقۀ آشوب زدۀ جنوب آن کشور منتقل ساخت.

آلمان در حدود ۲۹۰۰ عسکر در شمال افغانستان دارد که بخشي از قواي تحت رهبري ناتو ميباشد.

خانم مرکل امروز گفت قواي نظامي آلمان يک وظيفۀ مهم و خطير را در شمال افغانستان انجام ميدهد. او گفت عساکر آلماني در بازسازي کمک کرده و براي ۴۰٪ نفوس افغانستان امنيت فراهم ميکنند.

ايالات متحده و ساير اعضاي ناتو بر آلمان فشار وارد ميکنند تا بمنظور برخورد با شورش طالبان در جنوب افغانستان عساکر خود را به جنوب کشور منتقل سازد.

اما صدراعظم آلمان گفت فکر نميکند که تعهد نظامي آلمان از ماموريت فعلي آن که توسط پارلمان تعيين گرديده فراتر برود.

پارلمان آلمان حکم کرده که عساکر آلمان بايد در شمال افغانستان مستقر گردند و در جنوب صرف باساس واقعات اضطراري کمک کرده ميتوانند.

XS
SM
MD
LG