لینک های دسترسی

Breaking News

حد اقل ۱۴۳ نفر در خشونت هاي منطقۀ شيعه نشين بغداد کشته شدند.


حکومت عراق به تعقيب هلاکت حد اقل ۱۴۳ نفر در بم گزاري هاي انتحاري و حملات هاوان در محلۀ شهر صدر بغداد، يک قيد نامحدود بر گشت و گزار را در بغداد وضع کرده است.

مقامات ميگويند حد اقل سه بم تعبيه شده در موتر امروز در منطقۀ شيعه نشين منفجر شد. تصاوير تلويزيوني از محل موترهاي حريق شده، ساکنين سراسيمه و امبولانس هائي را نشان ميدهد که بسرعت مجروحين را حمل ميکردند. حد اقل ۲۲۰ نفر درين حمله مجروح شدند.

متعاقباً بر محلات سني نشين مرمي هاي هاوان شليک گرديد.

قبلاً بيش از ۳۰ مرد مسلح بر وزارت صحيه در بغداد که بدست شيعيان است حمله کرده جنگ شديدي را با قواي امنيتي براه انداختند.

مقامات ميگويند حمله کنندگان عمارت را محاصره کرده و متعاقباً بران مرمي هاوان شليک نمودند. اين محاصره بعد از چندين ساعت رفع گرديد. در مورد تلفات تا بحال گزارشي بدست نيامده است.

قبلاً قواي نظامي ايالات متحده گفته بود قواي عراقي، همراه با مشاورين قواي ائتلاف بر شهر صدر بغداد حمله کردند تا رهبر يک سلول را که مردم را اختطاف کرده و بقتل ميرساند، دستگير کنند. قواي نظامي ميگويد چنين اظهار عقيده شده که رهبر اين سلول در مورد يک عسکر ايالات متحده که ماۀ گذشته اختطاف شده بود، معلومات دارد.

XS
SM
MD
LG