لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد ميگويد در يک پايگاۀ قواي نظامي کانگو قبردسته جمعي را کشف کرده است.


ملل متحد ميگويد تحقيق کنندگان در حدود ۳۰ جسد را در يک قبر دسته جمعي در يک کمپ نظامي کانگو کشف کرده که شامل زنان و اطفال ميباشد.

اين کمپ در شهرک باڤي در ۴۰ کيلومتري جنوب بونيا، مرکز منطقۀ شمال شرقي ايتوري، واقع است. تحقيق کنندگان ميگويند که بعقيدۀ آنها اين اجساد کسانيست که بين ماه هاي آگست و اکتوبر امسال مفقودالاثر گزارش داده شده بودند.

تحقيق کنندگان ميگويند مدارک نشان ميدهد که آنها بقتل رسيده اند.

يک سخنگوي ملل متحد ميگويد دو عسکر قواي نظامي کانگو بارابطه باين قضيه توقيف شده اند. اردوي کانگو بتخطي هاي بيشمار از حقوق بشر متهم ميباشد، که شامل قتل و کار اجباريست.

XS
SM
MD
LG