لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان سري لانکا طرفدار ادامۀ آتش بس هستند.


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا ميگويند باوجود اينکه اخيراً آتش بس را منسوخ خوانده بودند، هنوز هم طرفدار ادامۀ توافق آتش بس با حکومت هستند.

آنها اين موضوع را بميانجي هاي اروپائي در کولمبو گفتند. ميانجي ها از شورشيان خواستار شدند تا بمذاکرات صلح با حکومت بازگردند.

بروز دوشنبه رهبران شورشيان گفتند که متارکۀ ۲۰۰۲ حالا منسوخ شده و قواي نظامي بحمله بر مواضع شورشيان ادامه داده است. آنها گفتند شورشيان طريق ديگري جزء از سر گرفتن جنگ شان براي يک موطن مستقل بعوض خودمختاري، ندارند.

بروز سه شنبه، دهلي جديد و واشنگتن، هردو ازين تبصره ها انتقاد نموده و شورشيان تقاضا کردند بميز مذاکره بازگردند.

آتش بس در قسمت متوقف ساختن جنگ در سري لانکا که حد اقل سه هزار نفر در سال جاري کشته شدند، کار زيادي انجام نداده است.

اما ايالات متحده و هند ميگويند هنوز از متارکه منحيث بنياد مذاکرات صلح حمايت ميکنند.

XS
SM
MD
LG