لینک های دسترسی

Breaking News

صدها هزار نفر در بيروت عليۀ حکومت لبنان اجتماع کرده اند.


صدها هزار نفر طي يک احتجاج عظيم تحت رهبري حزب الله عليۀ حکومت فواد سينيورا، صدراعظم لبنان، در مرکز بيروت اجتماع کرده اند.

عساکر قواي نظامي و پوليس لبنان محوطۀ دفتر صدراعظم را در مرکز شهر بيروت محاصره کرده و راه هائي را که به آنجا منتهي ميشود، مسدود نموده اند.

احتجاج کنندگان بيرق هاي لبنان را به اهتزاز درآورده و خواستار برانداختن حکومت طرفدار غرب صدراعظم ميشوند. خيمه ها برافراشته شده و احتجاج کنندگان ميگويند براي مدت نامحدودي در خارج عمارات حکومتي دست باحتجاجات نشسته ميزنند.

حسن نصرالله، رهبر حزب ال،له بروز پنجشنبه حکومت را به بي کفايتي متهم کرد.

حزب الله گروۀ تندرو شيعه خواستار تشکيل يک حکومت جديد وحدت است. صدراعظم سوگند ياد کرده که عليۀ کساني که ميخواهند او را براندازند مقاومت کند و ميگويد يگانه راۀ منحل نمودن حکومت از طريق پارلمان است. پشتيباني شيعيان از حزب الله به تعقيب جنگ ۳۴ روزۀ سال جاري بين آن گروۀ تندرو و اسرائيل افزايش يافت.

XS
SM
MD
LG