لینک های دسترسی

Breaking News

دو تن ديگر به تشعشعات  زروي معروض شده اند.


متخصصين صحي بريتانيا ميگويند يکی از اقارب نزديک «الکزاندر ليڤينينکو» جاسوس سابق روسيه و يک متخصص امنيتي را بخاطر عين ماده تشعشعاتي که جاسوس سابق روسيه را کشت، تحت معاينات طبي قرارداده اند.

مامورين بروز جمعه در لندن گفتند که آثار و علايم موجوديت مقادير کم پلونيوم ۲۱۰ کشنده را در وجود هردو تن ديده اند اما موجب مرگ شان نخواهد شد . بعداّ امروز مامورين صحي گفتند معاینات برماريو سکاراميلاي ايتالوي هیچ نشانه از تشعشعات زهري را نشان نميدهد و وضع او خوب است .

ليتڤينيکو در قبل از مرگ اش، ولاديميير پوتين، رئيس جمهور روسيه را به صدور امر قتل خود متهم ساخت. کرملين اين اتهامات را تکذيب کرده است .

امروز شنبه، سيرگيي ايوانف، وزير دفاع روسيه همکاري کامل در زمينه تحقيق بر مرگ ليتونينکوو را عده داد .

در عين حال مامورين هوانوردي روسيه ميگويند تشعشعات را در يک طياره فنلندي ديده اند که تازه وارد ماسکو شده است .

XS
SM
MD
LG