لینک های دسترسی

ملل متحد خواستار مقدلر بي سابقۀ ۴۵۰ مليون دالر کمک به فلسطينيان گرديده است.


ملل متحد در صدد جمع آوري بيش از ۴۵۰ مليون دالر کمک عاجل بشرخواهانه براي فلسطينيان است که بيشترين رقم براي فلسطينيان در تاريخ ميباشد.

مقامات ملل متحد ميگويند تعزيرات بين المللي عليۀ حکومت حماس فلسطينيان اقتصاد را در کرانۀ غربي رود اردن و غزه تخريب کرده است.

آنها ميگويند دو ثلث فلسطينيان که دران قلمرو زندگي ميکنند نادار شده اند و يک تعداد روزافزون مردم قادر نيستند که مايحتاج غذاي روزانۀ خود را بدست آورند.

مقامات ملل متحد ميگويند در حدود سه ربع اين مبلغ در راۀ ايجاد مشاغل، کمک هاي نقدي و مواد غذائي بمصرف خواهد رسيد.

اتحاديۀ اروپائي، ايالات متحده و اسرائيل حماس را يک سازمان دهشت افگن ميپندارند. کمک دهندگان غربي کمک مستقيم بحکومت فلسطينيان را بعد از بقدرت رسيدن حماس و امتناع آن از ترک خشونت و شناسائي اسرائيل در ماۀ مارچ قيد کردند.

XS
SM
MD
LG