لینک های دسترسی

احتجاجات محصلين ايراني بيانيۀ احمدي نژاد را اخلال کرد.


محصلين ايراني يک مظاهرۀ نادر را عليۀ محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور آن کشور براه انداختند.

ده ها محصل در دانشگاۀ اميرکبير تهران يک تصوير آقاي احمدي نژاد را سوزانيده و در کوششي جهت جلوگيري از ايراد بيانيۀ رئيس جمهور پتاقي ها را پرتاب کردند.

احتجاج کنندگان آقاي احمدي نژاد را به ديکتاتوري متهم کردند. رسانه هاي خبري رسمي گزارش داد که باوجود اين اخلال ها احمدي نژاد توانست بيانيۀ خود را تکميل کند.

از توقيف هائي در قبال اين مظاهره گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG