لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه ديکتاتور سابق ايتيوپيا را در قضيۀ نسل کشي گنهگار خواند.


يک محکمه در ايتيوپيا منگيستو هايلي مريم، رئيس جمهور سابق آن کشور را در قضيۀ نسل کشي گنهگار اعلام کرد.

محاکمۀ ۱۲ سالۀ دگروال منگيستو امروز در اديس ابابا با حکم سه قاضي محکمه که او را در قضيۀ نسل کشي و ساير قضايا گنهگار خواندند، خاتمه يافت.

اين ديکتاتور سابق در غياب گنهگار خوانده شد. او در سال ۱۹۹۱ بعد ازانکه توسط جنبش چريکي تحت رهبري ملس زيناوي، صدراعظم فعلي برانداخته شد به زمبابوي فرار کرد.

امروز صرف ۳۴ نفر از بيش از ۷۰ متهم بفجايع، در محکمه حاضر بودند. بيست و پنج نفر در غياب تحت محاکمه قرار گرفتند. چهارده نفر از وقت آغاز محاکمه تا بحال وفات يافته اند.

آنهائي که در قضاياي جرايم عليۀ بشريت و نسل کشي گنهگار خوانده شده شايد به اعدام محکوم گردند.

حکمروائي منگيستو هايلي مريم از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۱ در جملۀ وحشي ترين حکمروائي ها در افريقا قرار دارد.

تخمين پنجاه هزار نفر، بشمول محصلين، شخصيت هاي سياسي، و اعضاي طبقۀ متوسط بخاطر مخالفت با رژيم کشته شدند.

XS
SM
MD
LG