لینک های دسترسی

Breaking News

جامعۀ عرب از پيشرفت در مذاکرات لبنان گزارش داد.


عمرو موسي، منشي عمومي جامعۀ عرب در مساعي جهت حل و فصل بن بست سياسي در بين احزاب لبناني، از پيشرفت گزارش داده است.

آقاي موسي گفت براي توافقي اميدواري زيادي وجود دارد ولي جناح هاي شامل شايد به سازش و مصالحه وادار شوند. او امروز بعد از مذاکره با فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان، صحبت کرد.

آقاي موسي بروز سه شنبه جهت مذاکره با حکومت لبنان و مخالفين تحت رهبري حزب الله ء آن به بيروت مواصلت کرد.

هزاران تن از پشتيبانان حزب الله از اول ماۀ دسمبر باينطرف در مرکز شهر بيروت خيمه زده و از حکومت بهره مند از پشتيباني کشورهاي غربي سينيورا، صدراعظم خواستار شده اند تا استعفي بدهد.

مظاهره چيان براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي فشار وارد ميکنند که براي حزب الله و گروه هاي متحد تندرو آن قدرت بيشتر بدهد.

آقاي سينيورا اين تقاضا را رد نموده و سوگند ياد کرده که در قدرت باقي بماند.

XS
SM
MD
LG