لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت دفاع:حملات در عراق بطور بيسابقه اي افزايش يافته است.


وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد حملات شورشيان و جنگ هاي فرقوي در عراق طي سه ماۀ گذشته بطور بيسابقه اي بلند رفته و در هر هفته در حدود يک هزار حمله صورت ميگيرد.

اين گزارش وزارت دفاع که بروز دوشنبه منتشر شد حاکيست که اردوي مهدي مربوط مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه منحيث بزرگترين تهديد بر اهالي، از القاعده سبقت جسته است.

گزارش مشعر است که حکومت عراق کوشش ميکند تا بين جناح هاي داخل جنگ وحدت را بميان بياورد، ولي ناکام شده است. گزارش همچنان حاکيست که سياستمداران عراقي اکثراً مايل نستند مصالحه کنند و يا توان آنرا ندارند.

در عراق امروز ،افراد مسلح در عراق صدها هزار دالر را طي دومين سرقت در ماۀ جاري در بغداد، ربوده اند. حکومت همچنان اعلام کرد که ۱۳ زنداني را که در قتل و يا ساير جرايم گنهگار خوانده شده بودند، اعدام کرده است.

قواي نظامي ايالات متحده همچنان ميگويد يک عسکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده بروز دوشنبه از ناحيۀ زخم هائي که در جنگ در ولايت انبار، در غرب بغداد، متحمل شده بود، وفات يافت.

XS
SM
MD
LG