لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات ذروي کورياي شمالي بدون پيشرفت قابل ملاحظه اي پايان يافت.


تازه ترين دور مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي کورياي شمالي بدون کدام پيشرفت قابل ملاحظه اي در بيجنگ خاتمه يافت.

بيانيه اي که توسط رئيس مذاکرات منتشر شده حاکيست که هيئت هاي داخل مذاکره اميدوارند در اولين فرصت، مجدداً تشکيل جلسه دهند و گفت شش جناح توافق نمودند که بيانيۀ مشترک سپتمبر سال ۲۰۰۵ را بزودي ممکنه و بطور تدريجي تعميل کنند.

مذاکرات پنج روزه که امروز خاتمه يافت اولين مذاکرات شش کشور طي بيشتر از يک سال و اولين مذاکرات بعد از آزمايش ذروي ماۀ اکتوبر پيونگ يانگ بود.

شينزو آبي، صدراعظم جاپان ميگويد احتمال دارد جامعۀ بين المللي فشار را بر پيونگ يانگ افزايش دهد.

کورياي شمالي در سال ۲۰۰۵ در اصول موافقه کرد که خلع سلاح شود ولي از مذاکره روي تعميل آن توافق امتناع ورزيده ميگويد تاوقتي که ايالات متحده تعزيرات سال گذشته را که در پاسخ به ادعاهاي جعل کردن پول و مشروع ساختن پول غيرقانوني وضع شده بود، رفع نسازد، روي خلع سلاح مذاکره نميکند.

نوموهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي بروز پنجشنبه طي بيانيه اي در محضر مشاورين گفت که ايالات متحده يک اندازه مسؤل عدم پيشرفت روي خلع سلاح ذروي کروياي شمالي ميباشد.

آقاي نُو گفت استفادۀ واشنگتن از تعزيرات مالي اعلاميۀ سال ۲۰۰۵ را مدفون نمود. او همچنان گفت که چنين بنظر ميرسد که وزارت هاي خارجه و ماليۀ ايالات متحده با کورياي شمالي بازي ميکنند.

XS
SM
MD
LG