لینک های دسترسی

قواي  برتانيه يک ماموريت پوليس سرکش را در بصره تخريب کرد.


عساکر برتانوي هفت مرد مسلح را کشته و يک ماموريت پوليس عراق را در شهر جنوبي بصره تخريب کردند تا افراد متمرد پوليس را از استفاده ازان محل جهت ارتکاب جرم باز دارند.

قواي برتانوي امروز صبح زود بعد از دريافت اطلاع استخباراتي که آن افراد پوليس در نظر دارند توقيف شدگان را اعدام کنند، بر ماموريت پوليس موسوم به جميعت، حمله کردند.

مقامات نظامي برتانيه ميگويند هدف اين عمليات از بين بردن يک واحد آن ماموريت پوليس بود که در قتل، اختطاف و ساير جرايم دست داشتند.

در بغداد، پوليس عراق ميگويد يک بم تعبيه شده در موتر در منطقۀ عمدتاً شيعه نشين منفجر شده حد اقل ده نفر را هلاک ساخت.

در واقعات ديگر، يک بم کنار جاده در بغداد يک عسکر امريکائي را کشت و دو عسکر ديگر امريکائي در جنگ هاي مداوم در ولايت انبار مجروح شدند. در رمادي، در ولايت انبار پوليس عراق ميگويد يک بم گزار انتحاري امروز سه فرد پوليس را کشت.

XS
SM
MD
LG