لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج کنندگان مخالف حکومت بمنظور تعميل اعتصاب در سراسر لبنان، راه هاي عمده را مسدود کرده اند.


پشتيبانان گروه هاي مخالف حکومت لبنان با يک اعتصاب عمومي و احتجاجات، شاهراه ها را مسدود نموده اند تا حکومت فؤاد سينيورا، صدراعظم را سقوط بدهند.

پوليس ميگويد در زدوخوردهاي امروزي در بيروت و ساير نقاط، دو نفر کشته و بيش از ۴۰ تن ديگر زخمي شدند. درين زدوخورد ها قواي امنيتي، پشتيبانان حکومت و فعالين مخالف حکومت دست داشتند.

احتجاج کنندگان همچنان همۀ راه هائي را که به يگانه ميدان هوائي بيروت منتهي ميشود، مسدود کرده ميدان هوائي را مجبور ساخت پروازهاي بين المللي را فسخ کند.

حزب الله، گروۀ تندرو شيعه و متحدين آن خواستار اين اعتصاب شده اند.

فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان طي يک بيانيۀ تلويزيوني بمخالفين هشدار داد که براي اخلال نظم اقدام نکنند و سوگند ياد کرد که عليۀ احتجاج کنندگان پايداري خواهد کرد.

مقامات لبناني ميگويند فواد سينيورا، صدراعظم از دفترش که ازان بشدت محافظت ميشود، اوضاع را تحت مراقبت قرار داده است.

اين مقابله سياست لبنان را بدوقطب مختلف تقسيم کرده است. شيعيان عمدتاً از موقف حزب اللهء طرفدار سوريه و سني ها از حکومت طرفدار غرب پشتيباني ميکنند.

XS
SM
MD
LG