لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد احتياجات اساسي مردم در افغانستان برآورده نميشود.


سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد از پنج سال قبل که طالبان قدرت را ترک کردند، خشونت در افغانستان به بلندترين حد رسيده و احتياجات اساسي مردم برآورده نميشود.

يک گزارش جديد اين گروۀ بين المللي مدافع حقوق بشر ميگويد افغانستان به اهداف خود براي رفاۀ مردم که سال گذشته در کتفرانس لندن تعيين شده بود، نايل نگرديده است. اين سازمان ميگويد در قسمت فراهم کردن امنيت، مواد غذائي، برق، آب و خدمات صحي پيشرفت اندکي صورت گرفته است.

اين گزارش همچنان حاکيست که در سال ۲۰۰۶ بيش از ۱۰۰۰ نفر از اهالي کشته شدند، که بسياري شان از اثر حملات طالبان و ساير گروه هاي مخالف حکومت و اکثريت شان در جنوب افغانستان بوده اند.

گروۀ مراقب حقوق بشر از کشورهاي کمک دهنده تقاضا کرده تا کمک هاي اقتصادي، سياسي و نظامي شان را به افغانستان افزايش بدهند و از حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور تقاضا نموده تا مليشياهاي غيرقانوني را منع کند.

XS
SM
MD
LG