لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ فرقوي مدهيسي در نيپال احتجاجات خشونت بار شان را تعليق کردند.


رهبران گروۀ فرقوي مدهيسي نيپال ميگويند اکنون که صدراعظم موافقه کرده يک تعداد بيشتر کرسي هاي پارلمان را براي نمايندگي از جنوب کشور تخصيص بدهد، آنها به احتجاجات خشونت بار شان خاتمه خواهند داد.

اما رئيس کميتۀ حقوق مردم مدهيسي که اين احتجاجات را سازمان داده امروز گفت اين گروه تا وقتي به مظاهرات مسالمت آميز خود ادامه خواهد داد که در مذاکرات با حکومت تقاضاهاي شان برآورده شود.

بروز چهارشنبه، گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم نيپال براي گروۀ مدهيسي ها در انتخابات سال جاري کرسي هاي بيشتري را وعده داد. او گفت قانون اساسي فوراً تعديل خواهد شد تا اين تغيرات بميان آيد.

احتجاجات جامعۀ مدهيسي منطقۀ تيرائي را در جنوب شرق فلج ساخته، بيش از ۲۰ نفر را کشته، و به توقيف سه وزير سابق کابينه باتهام تحريک خشونت ها. منجر گرديده است.

XS
SM
MD
LG