لینک های دسترسی

Breaking News

پاسخ محتاطانۀ ايالات متحده بتوافق تقسيم قدرت فلسطينيان


ايالات متحده در مورد توافق بين جناح هاي حماس و فتح فلسطينيان در مورد تشکيل حکومت وحدت عکس العمل محتاطانه اي نشان داده است.

تام کيسي، يک نطاق وزارت خارجه از ابراز اين موضوع خودداري کرد که آيا اين توافق با اساساتي که گروۀ چهارگانۀ بين المللي شرق ميانه بر اعادۀ کمک به ادارۀ فلسطيني وضع نموده، تطابق دارد يانه.

اين گروۀ چهارگانه که شامل ايالات متحده، ملل متحد، اتحاديۀ اروپائي و روسيه است، از حماس خواستار شده تا اسرائيل را برسميت شناخته، از خشونت منصرف گرديده و توافقات سابقه با اسرائيل را قبول کند.

کمک دهندگان بين المللي سال گذشته بعد ازان کمک ها را قيد کردند که حماس قدرت را بدست گرفته و از برآورده ساختن آن شرايط امتناع ورزيد.

کيسي گفت واشنگتن ميخواهد ببيند که مشي و موقف حکومت جديد فلسطينيان چه خواهد بود.

اتحاديۀ اروپائي ميگويد در مورد توافق شراکت قدرت بين جناح هاي رقيب حماس و فتح بطور محتاطانه اي خوش بين است.

يک سخنگوي هاوير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي امروز گفت آن بلاک بشکل مثبت ولي محتاطانه جزئيات توافق را مطالعه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG